TRUNG TÂM GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

TÊN TỔ BỘ MÔN/ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM GIÁO VIÊN (TRUNG TÂM ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN – PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH – KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG)
Vai trò, sứ mệnh:

Đào tạo giáo viên:

 • Phát triển chương trình đào tạo giáo viên.
 • Đào tạo giáo viên theo kế hoạch.
 • Dự giờ chuyên môn.

Kiểm định chất lượng:

 • Đánh giá học sinh.
 • Đánh giá chương trình.
 • Đánh giá giáo viên.
 • Đánh giá từ phụ huynh.

Phát triển chương trình:

 • Chương trình thuộc Bộ GD & ĐT.
 • Chương trình ngoài.

Giá trị theo đuổi: HỢP TÁC – TRÁCH NHIỆM – NỖ LỰC

Slogan: PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ – HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Đội ngũ nhân sự:

 • Được đào tạo chuyên ngành về Giáo dục học: 1 Tiến sĩ giáo dục học, 1 thạc sĩ giáo dục học.
 • Có hiểu biết sâu về giáo dục, đào tạo giáo viên và kiểm định chất lượng.
 • Làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, kịp thời.

Lời cam kết 4 tiêu chí. 

 • Luôn KẾT NỐI: Kết nối với Ban điều hành các cấp và giáo viên để nhận được thông tin kịp thời để hỗ trợ, điều chỉnh, phát triển.
 • Cung cấp sản phẩm CHẤT LƯỢNG CAO: Luôn hoàn thành các công việc được giao với cam kết cao nhất về chất lượng sản phẩm.
 • RÈN LUYỆN: Từng cá nhân trong bộ phận không ngừng học hỏi để nâng cao chuyên môn, thực hiện đúng các quy định của hệ thống để có hình ảnh chuyên nghiệp, thân thiện.
 • Đảm bảo TỐC ĐỘ, THỜI GIAN, CHẤT LƯỢNG, LỜI HỨA: Thực hiện các nhiệm vụ được giao với tốc độ nhanh nhất, đúng thời hạn với chất lượng đúng/tốt hơn với lời hứa.

AlphaSchool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *