Trịnh Yến Nhi

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh Tiểu Học

Trình độ học vấn: Trình độ Đại Học, tốt nghiệp trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2

Thành tích:

  • Đạt giải khuyến khích cuộc thi Hội giảng ngày 20/11 tại trường Victoria Thăng Long

Kinh nghiệm công tác:

  • Từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018 làm giáo viên Tiếng Anh tại trung tâm Beelink School.
  • Từ tháng 12/2018 đến tháng 5/2021 làm trợ giảng Tiếng Anh tại trường The Olympia School.
  • Từ tháng 6/2021 đến tháng 5/2022 làm giáo viên Tiếng Anh tiểu học tại trường Victoria Thăng Long.

Triết lí giáo dục: “Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống”

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *