TRẦN THỊ HẰNG

Chức vụ: Giáo viên Toán THCS

Trình độ học vấn: Cử nhân sư phạm Toán – Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Thành tích:  Tốt nghiệp loại giỏi (lớp toán dạy bằng Tiếng Anh) – Khoa Toán – trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Kinh nghiệm công tác: Giảng dạy tại trung tâm Anh Ngữ English In Focus.

Triết lí giáo dục: “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.”

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *