Trần Ngọc Tiếm

Chức vụ: Chuyên viên tâm lý học đường cấp tiểu học

Trình độ học vấn: Cử nhân tâm lý học giáo dục – Học viện quản lý giáo dục

Kinh nghiệm công tác:

  • 2016-2019: Giảng dạy kỹ năng sống cho lứa tuổi Thiếu Niên, Teen, Thanh Niên tài các trường và các tổ chức giáo dục.
  • 2020- 2021: Tư vấn tâm lý cho các cha mẹ giáo dục con 
  • 2021- đến nay: Chuyên viên tâm lý học đường Alphaschoool

Triết lí giáo dục:

Tôi tin rằng giáo dục một con người cần 3 trụ cột: “ Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực”

Trong đó Tình yêu thương là khởi nguồn nuôi dưỡng 3 trụ cột, nhưng cần có một tình yêu thương đúng cách.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *