TÔI TÀI GIỎI! BẠN CŨNG THẾ! – KHÓA HỌC NỀN TẢNG TẠO SỨC BẬT CHO HỌC SINH ALPHA

Từ ngày 03 đến ngày 12/07/2020, tại Alpha School đã diễn ra 3 khóa đào tạo TÔI TÀI GIỎI! BẠN CŨNG THẾ dành cho toàn bộ học sinh sẽ bước vào Lớp 6 trong năm học 2020 – 2021.

Được sáng lập và phát triển bởi 𝘼𝙙𝙖𝙢 𝙆𝙝𝙤𝙤 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙏𝙚𝙘𝙝𝙣𝙤𝙡𝙤𝙜𝙮 – Singapore, TÔI TÀI GIỎI! BẠN CŨNG THẾ! Là một khóa đào tạo năng lực học tập – cảm xúc – xã hội giúp các bạn học sinh học cách làm chủ khả năng học tập, làm chủ bản thân và cuộc sống, làm chủ các mỗi quan hệ:

▶ LÀM CHỦ HỌC TẬP

✓ Sơ đồ Tư duy

✓ Cách ứng dụng sơ đồ tư duy trong các môn học

✓ Nguyên tắc 80/20

✓ Học tập toàn não bộ

✓ Phương pháp đọc hiệu quả

✓ Các phương pháp ôn bài theo chu trình não bộ

▶ LÀM CHỦ BẢN THÂN VÀ CUỘC SỐNG

✓ Quản lý cảm xúc, tạo và duy trì động lực

✓ Phương pháp đặt mục tiêu

✓ Quản lý thời gian hiệu quả

✓ Các duy trì niềm tin và tư duy tích cực

✓ Chịu trách nhiệm với bản thân và cuộc sống

✓ Nhận thức giá trị về bản thân, nâng cao lòng tự trọng

LÀM CHỦ CÁC MỐI QUAN HỆ

✓ Nền tảng và kỹ thuật giao tiếp hiệu quả

✓ Tôn trọng, quan tâm bạn bè, gia đình, người thân

✓ Cách giải quyết mâu thuẫn

✓ Hiểu và trân trọng tình yêu thương của gia đình

✓ Trân trọng và yêu thương những gì mình đang có

Đây là một khóa kĩ năng nền tảng giúp khơi dậy và phát huy những giá trị tiềm ẩn của học sinh, từ đó góp phần chuẩn bị những hành trang thiết yếu cho tương lại.

Xin mời xem toàn bộ ảnh gốc TẠI ĐÂY>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *