TOÀN THỂ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ALPHA SCHOOL DIỄN TẬP CÁC BƯỚC PHÒNG TRÁNH DỊCH TRONG NHÀ TRƯỜNG NGÀY 14/02/2020

Để chuẩn bị thật tốt công tác phòng dịch sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học, ngày 14/02/2020 – ALPHA SCHOOL đã họp toàn thể giáo viên, CBCNV để phân công công việc và phổ biến quy trình phòng chống dịch virus Covid-19 tại Nhà trường. Ngay sau đó là buổi training và diễn tập trực tiếp các bước đảm bảo an toàn phòng tránh dịch bệnh tại cổng trường, để việc kiểm soát học sinh, giáo viên, CBCNV và khách ra vào Nhà trường được diễn ra theo đúng quy chuẩn và thuận lợi nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *