Ths. Dư Thị Ngọc

  1. Dư Thị Ngọc – Giáo viên Ngữ văn
  2. Email: duthingoc@alphaschool.edu.vn
  3. Học vấn: Thạc sĩ Văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc Gia Hà Nội) 2014
  4. Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Học bổng sinh viên Giỏi, Học bổng giải Golf, Bảo vệ khóa luận Tốt nghiệp với điểm số tối đa; Tốt nghiệp loại Giỏi hệ Chất lượng cao.
  5. Kinh nghiệm giảng dạy: Giảng viên Văn học trường Cao đẳng Truyền hình; Giáo viên Ngữ văn và Giáo viên chủ nhiệm trường THPT Trí Đức, Trường Việt Nam Quốc tế IVS.
  6. Triết lý giáo dục: Những gì từ trái tim sẽ đến với trái tim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *