Thạc sĩ Lê Minh Huệ

Giáo viên bộ môn Toán – Trường THCS Alpha

Email: minhhuelee@gmail.com

  • Học vấn: Cử nhân Toán học, khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Thạc sĩ chuyên ngành “ Lý thuyết Xác suất và thống kê Toán học”, khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Thành tích: Cựu học sinh chuyên Toán trường THPT Chuyên Hà Nam; đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh: Giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 12; Giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 11; Giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 9; Giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 5.
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Từng tham gia giảng dạy tại trung tâm Toán tư duy Pomath
  • Triết lí giáo dục: “Toán học giúp phát triển tư duy. Tư duy là chìa khóa quyết mọi vấn đề!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *