Tamaryn Wiggins

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học

Học vấn:

Cử nhân Đại học Cape Town – Cape Town – South Africa

Thành tích:

– Tốt nghiệp khoá học English Teaching Methodology and Classroom Management. – Phương pháp sư phạm và quản lý lớp học.

_ Chứng chỉ TEFL 168 hours ( Teaching English as a Foreign Language) – Dạy tiếng anh như ngoại ngữ- Mức độ 5

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2019 – 2021: Giáo viên Tiếng Anh tại Trung tâm Anh Ngữ AMES

– Từ năm 2017 – 2019  : Giáo viên Tiếng Anh tại Tiểu học Camps Bay – Cape Town – South Africa

Triết lí giáo dục:

Change is the end result of all true learning.

Việc dạy Tiếng Anh cho trẻ em Việt Nam rất khác so với dạy cho trẻ ở những nơi khác , thường vì học sinh Việt Nam khá rụt rè và sợ mắc sai lầm . Đối với tôi không có sai hay đúng trong một lớp học Tiếng Anh . Chỉ có sự cải thiện và tập trung trong mỗi giờ học. Tôi muốn học sinh đến với lớp học được thực sự học cũng như có những giờ phút vui vẻ sau những giờ học những môn chính khoá khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *