RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ENGLISH CORNER

Với mục tiêu tạo ra môi trường tương tác, cung cấp kiến thức ngôn ngữ qua các hình thức thú vị và tạo ra sự canh tranh lành mạnh giữa các học sinh, Trung tâm Tiếng Anh Alpha School ra mắt chương trình ENGLISH CORNER.

ENGLISH CORNER – GÓC HỌC TẬP TIẾNG ANH là chương trình hàng tuần với các chuyên đề khác nhau được xây dựng với mục tiêu cung cấp từ vựng, ngữ pháp… cho học sinh bằng các hình thức vui nhộn và thú vị. Các nội dung sẽ được đăng trên Group chính thức của TTTA là: https://www.facebook.com/groups/2539953592885505/

 Học sinh sau khi theo dõi nội dung trên group sẽ được giáo viên nhóm kiểm tra nhanh bằng các hình thức khác nhau để tạo nên những tương tác sôi nổi và hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *