QUY CHẾ VỀ HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ NĂM HỌC 2022-2023

QUY CHẾ VỀ HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ

I/ PHÍ TUYỂN SINH

Phí tuyển sinh là khoản phí được thu cha mẹ học sinh đăng ký tham dự chương trình tuyển sinh của nhà trường. Khoản phí nêu trên bao gồm:

+ Chi phí chi trả cho việc tổ chức các chương trình đào tạo giúp đỡ cha mẹ có thêm kỹ năng, thông tin và phương pháp nuôi dạy con, thông tin đặc thù lứa tuổi để giúp đỡ học sinh phát triển toàn diện.

+ Chi phí chi trả cho việc tổ chức các buổi trải nghiệm, các kỳ thi tuyển sinh của Hệ thống giáo dục Alpha (Sau đây gọi là Nhà trường) dành cho học sinh và cha mẹ học sinh tham gia đăng ký tuyển sinh tại trường.

Khoản phí này sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

II/ HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ PHẢI NỘP

 1. Học phí:

1.1 Học phí tại Hệ thống giáo dục Alpha

Học phí tại Hệ thống giáo dục Alpha là khoản phí được chi trả cho các chương trình giáo dục như sau:

– Chương trình giáo dục theo Sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thực hiện theo Phương pháp dạy học tích cực.

– Chương trình giáo dục, bồi đắp và nuôi dưỡng Giá trị sống cho cha mẹ, và các con học sinh

– Chương trình giáo dục Nếp sống văn minh, rèn tính kỷ luật, xây dựng thói quen tích cực cho học sinh

– Chương trình giáo dục chuyên biệt theo hướng năng lực cá nhân đối với các bộ môn Toán, Tiếng Anh :

– Chương trình với bộ môn Toán tăng lên từ 3-6 tiết/ tuần

– Chương trình giáo dục thể chất vượt trội: 3 – 5 giờ/tuần

– Chương trình tăng cường tiếng Anh vượt trội tăng, 7-9 tiết/tuần so với chương trình căn bản, cam kết đạt các chuẩn quốc tế.

– Câu lạc bộ cuối giờ giúp học sinh khám phá, trải nghiệm, phát triển vượt trội năng lực cá nhân trong tất cả các lĩnh vực: Khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, sáng chế, sáng tạo,mỹ thuật, âm nhạc, thể thao.

1.2 Lộ trình thay đổi học phí theo từng cấp học.

– Nhà trường cam kết giữ nguyên mức học phí tại thời điểm nhập học cho các nhóm lớp 1-2-3, 4-5, Cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học Phổ thông.

– Học sinh theo học tại Hệ thống giáo dục Alpha sẽ được áp dụng mức học phí công bố cho từng nhóm lớp tại thời điểm nhập học theo từng Cấp học:

+ Cấp tiểu học: Gồm nhóm lớp 1-2-3 và nhóm lớp 4-5;

+ Cấp Trung học cơ sở: Gồm các lớp 6-7-8-9. Riêng học sinh học hết chương trình lớp 8 được trúng tuyển vào chương trình lớp 9 – Hệ 4 năm sẽ được thay đổi áp dụng sang mức học phí và các khoản phí riêng có của hệ 4 năm.

+ Cấp Trung học phổ thông: Gồm các lớp 10-11-12;

– Học sinh chuyển đổi cấp học (Từ tiểu học lên Trung học cơ sở hoặc từ Trung học cơ sở lên Trung học phổ thông) trong hệ thống giáo dục Alpha sẽ đươc áp dụng mức học phí công bố cho học sinh nhập học tại năm chuyển cấp.

 1. Phí bán trú

Phí chăm sóc bữa ăn và chăm sóc cho học sinh ngủ – nghỉ trưa tại các phòng ngủ chung hoặc riêng biệt tùy theo độ tuổi của học sinh. Đã bao gồm các trang bị về đệm ngủ theo quy định của Nhà trường. Phí bán trú chỉ áp dụng thu cho học sinh cấp tiểu học.  

Khoản phí trên có thể điều chỉnh qua mỗi năm học nhưng biên độ điều chỉnh không quá 10%/năm.

 1. Tiền ăn

+ Đối với học sinh cấp tiểu học, tiền ăn được thu đã bao gồm: Bữa sáng, bữa trưa, hai đến ba (2 đến 3) bữa phụ trong một ngày; các bữa ăn tại trường là bắt buộc đối với học sinh tiểu học;

+ Đối với học sinh từ cấp THCS trở lên:

Tiền ăn sáng là khoản thu lựa chọn theo đăng ký của học sinh, học sinh lựa chọn ăn sáng sẽ ăn theo thực đơn của nhà trường.

Tiền ăn chính là khoản thu lựa chọn theo đăng ký của học sinh, được thu cho bữa trưa chính, học sinh lựa chọn ăn trưa tại Trường sẽ được ăn theo thực đơn của Nhà trường.

Tiền ăn nhẹ là khoản thu bắt buộc được thu cho các bữa nước uống nước dinh dưỡng khoa học, bổ sung năng lượng và vitamin  cho học sinh đủ năng lượng cho một ngày học tập; đồng thời đây là khoản thu cho các bữa ăn hạnh phúc trong các sự kiện lớn của toàn trường theo lịch năm học, các bữa ăn nhẹ trong các hoạt động CLB, hoạt động phát sinh ngoài giờ hành chính.

Trong trường hợp giá lương thực thực phẩm biến động tăng, Nhà trường sẽ thực hiện điều chỉnh tiền ăn theo vật giá. Cách thức và giá trị điều chỉnh sẽ được thông báo cụ thể tới cha mẹ học sinh trước khi thực hiện điều chỉnh.

 1. Phí xe đưa đón

Nhà trường có hai hình thức xe đưa đón, cha mẹ học sinh lựa chọn một trong hai hình thức xe đưa đón sau:

+ Xe đưa đón tại điểm: Cha mẹ học sinh lựa chọn các điểm đón học sinh có sẵn theo quy định của Nhà trường từ đầu năm học. Mọi hình thực thay đổi điểm đón cần được thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường về chuyển đổi điểm đón

+ Xe đưa đón tại nhà theo thỏa thuận (hay gọi là hình thức xe tại nhà) : Việc đưa đón được thực hiện tại điểm đón dựa trên sự thỏa thuận thống nhất với cha mẹ học sinh từ đầu năm học. Mọi hình thực thay đổi điểm đón cần được thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường về chuyển đổi điểm đón.

Phí xe đưa đón được thu theo các đợt thu học phí tùy theo đăng ký của phụ huynh, tính tròn tháng và không hoàn lại đối với học sinh ngừng sử dụng dịch vụ xe vào một ngày bất kỳ trong tháng đó.

Trong trường hợp giá nhiên liệu biến động tăng vượt quá 20%, Nhà trường sẽ thực hiện điều chỉnh tiền xe đưa đón theo vật giá. Cách thức và giá trị điều chỉnh sẽ được thông báo cụ thể tới cha mẹ học sinh trước khi thực hiện điều chỉnh.

 1. Các khoản phí thu đầu năm học

+ Các khoản phí đầu năm học không được hoàn lại trong mọi trường hợp sau khi học sinh đã vào học;

 • Phí xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất: Được thu thành 02 kỳ mỗi năm học;
 • Mức phí bảo hiểm nêu trên có thể thay đổi hàng năm theo quy định của cơ quan  bảo hiểm;  Trường hợp học sinh không thực hiện nộp phí bảo hiểm tại trường cần cung cấp thẻ bảo hiểm y tế và bản cam kết không mua bảo hiểm tại trường.
 • Phí dã ngoại: Là phí tham gia các hoạt động ngoại khóa và các trải nghiệm sự kiện tại Nhà trường trong toàn bộ năm học. Các hoạt động trải nghiệm này được thông báo toàn bộ từ đầu năm học trong kế hoạch năm học.
 • Phí trải nghiệm Ba Vì: Là khoản phí thu cho hoạt động trải nghiệm riêng biệt tại trang trại giáo dục Alpha Camp. Học sinh được thực hành lao động hạnh phúc, thực hành các giờ văn hóa đọc giữa thiên nhiên để lắng dịu tâm hồn sau những giờ rèn luyện và hoạt động sôi nổi. Đồng thời hoạt động này cũng giúp học sinh thực hành khả năng sắp xếp thời gian, lập kế hoạch cho một ngày đến trường hiệu quả. Trải nghiệm trên trang trại Alpha Camp còn giúp cho học sinh rèn luyện được tính tự lực, rèn khả năng tập trung cùng với khả năng phản ứng, thích nghi với sự thay đổi.
 • Các khoản phí trên có thể điều chỉnh qua mỗi năm học nhưng biên độ điều chỉnh không quá 10%/năm (Trừ khoản thu hộ bảo hiểm);
 1. Các khoản phí thu một lần khi nhập học

+ Phí ghi danh: Phí ghi danh được thu một lần khi cha mẹ học sinh nhập học cho học sinh tại trường. Phí này bao gồm các chi phí chi trả cho hoạt động săp xếp các thủ tục hành chính, đảm bảo các hoạt động ổn định để học sinh sẵn sàng đi học, các thủ tục nêu trên sẽ được Ban tuyển sinh của Nhà trường hướng dẫn chi tiết sau khi học sinh nhận được thông báo trúng tuyển (Thư chúc mừng); Phí ghi danh không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

+ Phí chương trình rèn luyện kỹ năng: Đây là khoản phí được thu cho chương trình rèn luyện kỹ năng theo đặc thù từng cấp học. Chương trình được thiết kế riêng phù hợp với từng cấp học của Nhà trường và được Ban tuyển sinh thông tin chi tiết trong Quy trình tuyển sinh. Phí này chỉ thu một lần vào năm học đầu tiên của học sinh tại cấp học đó.

+ Trường hợp học sinh đã tham gia chương trình rèn luyện kỹ năng nên tảng tập trung do Nhà trường tổ chức nhưng thực hiện rút hồ sơ/chuyển trường tại một thời điểm bất kì trong năm nhập học, học sinh sẽ phải bồ hoàn chi phí chương trình rèn luyện kỹ năng này theo chi phí thực tế của Nhà trường khi thực hiện tổ chức Chương trình học. Mức phí bồi hoàn cụ thể sẽ được thông báo tới Cha mẹ học sinh trước thời điểm các học sinh tham gia khóa học.

III/ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

3.1 Ưu đãi về học phí 

Học sinh lựa chọn một ưu đãi cao nhất trong các ưu đãi sau:

+ Giảm 10% học phí con thứ hai trong trường hợp có hai anh em ruột (cùng cha, cùng mẹ hoặc cùng cha mẹ) theo học tại trường;

+ Giảm 10% học phí cho cả hai con sinh đôi cùng theo học tại trường.

+ Giảm 15% học phí cho tất cả các con theo học tại trường trong trường hợp gia đình có từ 03 anh/chị/em ruột (cùng cha, cùng mẹ hoặc cùng cha mẹ) theo học tại trường trở lên;

+ Giảm trừ tối đa 4% học phí cho học sinh nộp học phí cả năm

3.2 Ưu đãi về phí xe đưa đón tại nhà

Với cùng một địa điểm đón trả, nhà trường thực hiện giảm 50%  phí xe đưa đón cho con thứ 2 là anh/chị/em ruột.

IV/ HỌC BỔNG VÀ CÁC LƯU Ý KHI ÁP DỤNG HỌC BỔNG

4.1 Các loại học bổng được áp dụng

Nhà trường có 03 hình thức học bổng được trao cho học sinh trong quá trình theo học tại Hệ thống giáo dục Alpha:

+ Học bổng tuyển sinh: Là loại học bổng được trao cho học sinh bởi Ban Tuyển sinh trong quá trình học sinh tham gia xét tuyển để trở thành học sinh của Hệ thống giáo dục Alpha. Mức học bổng được tính trên học phí công bố tại năm nhập học và giá trị học bổng do Ban Tuyển sinh công bố và quyết định theo từng năm học.

Học bổng tuyển sinh chỉ được áp dụng cho năm đầu tiên học sinh tham gia theo học tại Hệ thống giáo dục Alpha sau khi trúng tuyển và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt mà sẽ được thực hiện đối trừ trong quá trình Nhà trường thu học phí và các khoản phí.

+ Học bổng dành cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi do Phòng giáo dục/Sở giáo dục hoặc Bộ Giáo dục đào tạo chủ trì tổ chức: Là khoản học bổng được trao cho học sinh trong năm đầu tiên theo học tại Hệ thống giáo dục Alpha sau khi trúng tuyển nếu học sinh đạt được các Giải/huy chương trong các cuộc thi Học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố và cấp Quốc gia hoặc các cuộc thi chính thức do Phòng giáo dục/Sở giáo dục hoặc Bộ giáo dục Đào tạo chủ trì tổ chức tại năm học liền trước năm nhập học.

Mức học bổng cụ thể như sau:

+ Giải thưởng học sinh giỏi cấp Quốc gia/Kì thi chính thức do Bộ giáo dục và đào tạo chủ trì tổ chức: 20.000.000 đồng (Áp dụng cho các học sinh đạt giải từ Nhất đến giải Khuyến khích);

+ Giải thưởng học sinh giỏi cấp Thành phố/Kì thi chính thức do Sở giáo dục và đào tạo cấp tỉnh/thành phố tổ chức: 15.000.000 đồng (Áp dụng cho các học sinh đạt giải từ Nhất đến giải Ba);

+ Giải thưởng học sinh giỏi cấp quận – huyện/Kì thi chính thức do Phòng giáo dục và đào tạo cấp Quận-huyện chủ trì tổ chức: 5.000.000 đồng (Áp dụng cho các học sinh đạt giải từ Nhất đến giải Ba);

Để được nhận học bổng này, cha mẹ học sinh cần Nộp bản sao chứng nhận giải thưởng về Nhà trường cùng bản gốc để đối chiếu trước ngày đến hạn thu học phí đợt đầu tiên của năm nhập học.

+ Học bổng theo danh hiệu Alpha: Là học bổng được trao cho học sinh trong quá trình theo học tại các cấp học của Hệ thống giáo dục Alpha. Học bổng theo danh hiệu được trao cho học sinh sau khi kết thúc mỗi kì hoặc mỗi năm học. Danh sách học sinh được nhận học bổng và mức học bống sẽ được Ban Giám hiệu Nhà trường công bố khi kết thúc mỗi kì hoặc mỗi năm học.

4.2 Các lưu ý khi sử dụng học bổng

Các loại học bổng do nhà trường trao cho học sinh không có giá trị quy đổi ra tiền mặt mà chỉ được đối trừ trong quá trình Nhà trường thu học phí và các khoản phí.

Trường hợp học sinh được nhận học bổng nhưng xin rút hồ sơ/chuyển trường khi chưa kết thúc năm học, Nhà trường sẽ thu hồi lại khoản học bổng đó và học sinh cần nộp đủ học phí và các khoản phí trước khi được hoàn trả hồ sơ theo đúng quy định tại mục VI của Bản qui định này.

+ Học sinh được áp dụng học bổng sau khi đã áp dụng các chính sách giảm trừ/ưu đãi học phí theo đúng quy định tại mục III của Bản Quy định này;

+ Trường hợp học sinh đủ điều kiện nhận nhiều loại học bổng khác nhau thì chỉ được áp dụng 01 (một) học bổng có giá trị cao nhất trong số các học bổng đủ điều kiện áp dụng.

V/ CÁC ĐỢT THU HỌC PHÍ VÀ QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN NỘP

Cha mẹ học sinh có thể lựa chọn một trong các phương án nộp học phí và các khoản phí như sau:

5.1 Nộp học phí và các khoản phí theo đợt 03 tháng 01 lần

– Học phí và các khoản phí của nhà trường được thu trong 03 đợt (03 tháng 01 lần), cụ thể:

Đợt 01: Học phí và các khoản phí dịch vụ tháng 8,9,10 và các khoản phí đầu năm, đầu cấp học. Hạn nộp là trước ngày 05/08;

Đợt 02: Học phí và các khoản phí dịch vụ tháng 11,12,01. Hạn nộp là trước ngày 05/11;

Đợt 03: Học phí và các khoản phí dịch vụ tháng 02, 03, 04,05. Hạn nộp là trước ngày 05/02

Học sinh lựa chọn nộp học phí theo đợt 03 tháng 01 lần sẽ nộp các khoản thu: Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, Khoản thu dã ngoại vào 02 là đợt 01 và đợt 02 của hình thức này.

5.2 Nộp học phí và các khoản phí theo học kỳ

– Học phí và các khoản phí của Nhà trường được thu theo 02 kỳ, cụ thể:

Kỳ 1: Học phí và các khoản phí dịch vụ tháng 8, 9, 10, 11, 12 và các khoản đầu năm, đầu cấp học, hạn nộp trước ngày 05/08;

Kỳ 2: Học phí và các khoản phí dịch vụ tháng 1, 2, 3, 4, 5 và các khoản phát sinh khác (nếu có), hạn nộp trước ngày 05/01;

5.3 Nộp học phí và các khoản phí cả năm học

Cha mẹ nộp học phí và các khoản phí cả năm cho học sinh và được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Mục 3 của Quy chế này. Hạn nộp trước ngày 05/08.

5.4 Các nội dung khác

– Cha mẹ học sinh có trách nhiệm đóng học phí và các khoản phí trước khi học sinh bắt đầu đi học;

– Đối với việc đóng các khoản phí theo đợt: Cha mẹ học sinh nộp học phí và các khoản phí cho con trước ngày 05 tháng đầu tiên của từng đợt theo mức phí đã được thông báo đầu năm học;

– Trường hợp CMHS nộp các khoản phí chậm sau thời hạn thanh toán, nhà trường tính thêm phí chậm nộp bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank kì hạn 01 tháng vào tổng các khoản phí phải thanh toán;

– Học phí và các khoản phí được thông báo từ ngày mùng 25 đến ngày mùng 30 của tháng trước đợt thu học phí, hạn nộp học phí và các khoản phí là từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 của tháng đầu tiên trong đợt thu học phí, trường hợp CMHS không nộp các khoản phí đúng thời hạn quy định, nhà trường có quyền:

+ Yêu cầu tạm ngừng học tập cho đến khi cha mẹ học sinh nộp đầy đủ học phí;

+ Yêu cầu tạm ngừng sử dụng dịch vụ cho đến khi cha mẹ học sinh nộp đầy đủ các khoản phí;

+ Từ chối tiếp nhận học sinh tiếp tục theo học tại trường (buộc thôi học) trong trường hợp thời hạn nộp muộn học phí kéo dài quá 30 ngày (bao gồm cả ngày lễ, thứ bảy hoặc chủ nhật);

– Trường hợp học sinh nhập học muộn, Cha mẹ học sinh vui lòng liên hệ Bộ phận tuyển sinh để được hướng dẫn;

VI/ CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH HOÀN HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHI HỌC SINH XIN RÚT HỒ SƠ/CHUYỂN TRƯỜNG.

 1. Học sinh đã hoàn thiện thủ tục nhập học sau khi trúng tuyển trước khi bước vào năm học: Quy trình và chính sách rút hồ sơ được thực hiện theo thư thông báo nhập học
 2. Học sinh chính thức của hệ thống đã tham gia ngày đầu tiên của năm học theo kế hoạch năm học của Nhà trường. Những học sinh này xin rút hồ sơ khỏi trường cần thực hiện  theo đúng các bước của Quy trình rút hồ sơ/xin thôi học của Nhà trường sẽ được hoàn trả học phí, các khoản phí dịch vụ, hồ sơ học bạ, bảng điểm, cụ thể như sau:

+ Đơn xin rút hồ sơ/xin thôi học phải được gửi đến Ban Giám hiệu Nhà trường trước ngày cuối cùng theo học tại Nhà trường là 15 ngày làm việc.

+ Các khoản thu bao gồm học phí, tiền ăn chính, tiền ăn nhẹ, phí xe đưa đón được tính tròn tháng đến tháng có ngày học cuối thực tế của học sinh;

Phần chênh lệch thừa sẽ được hoàn trả lại cho cha mẹ học sinh sau khi cha mẹ học sinh hoàn thiện toàn bộ thủ tục rút hồ sơ khỏi nhà trường;

Phần chênh lệch thiếu sẽ được thu bổ sung trước khi hoàn trả hồ sơ học bạ và bảng điểm cũng như các hồ sơ khác của học sinh;

+ Các khoản phí thu đầu năm và đầu cấp học sẽ không được hoàn trả dưới mọi hình thức, cụ thể bao gồm các khoản phí sau: Phí ghi danh; Phí xây dựng (Hay còn gọi là phí phát triển cơ sở vật chất); Phí hoạt động dã ngoại; Phí trải nghiệm Ba Vì; Phí chương trình tin học và hướng nghiệp; Phí chương trình đào tạo kỹ năng.

BAN GIÁM HIỆU

Hệ thống giáo dục Alpha

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *