PHÁT ĐỘNG CLB TIẾNG ANH KHỐI 7 – VOICE OF NEW EAGLES

Với mục tiêu tạo môi trường cho học sinh Alpha thực hành Tiếng Anh vào các lĩnh vực khác nhau, đồng thời phát triển các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, Tổ Tiếng Anh THCS xin phát động chương trình CLB Tiếng Anh dành cho học sinh khối 7 – VOICE OF NEW EAGLES.

📌 Thời gian tổ chức: 02/11/2020 – 27/12/2020

📌 Thời lượng: 2 tiết/tuần

Trong chương trình CLB, học sinh sẽ được chia nhóm theo năng lực để hoàn thành 3 dự án lớn của CLB bao gồm: sản phẩm lồng tiếng, chương trình thời sự và sản phẩm kịch sân khấu.  Học sinh sẽ có quá trình trải nghiệm các vai trò khác nhau để hoàn thành sản phẩm và thực hiện báo cáo vào chương trình tổng kết CLB. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *