Phạm Thị Thảo

Chức vụ: 

Chuyên viên tâm lý học đường – Giáo viên SEL cấp Tiểu học

Trình độ học vấn:

Cử nhân Tâm lý học – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Thành tích:

Tốt nghiệp loại Xuất sắc khoa Tâm lý học – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Kinh nghiệm công tác:

  • 2021 – nay: Chuyên viên tâm lý – Giáo viên SEL tại trường Tiểu học Alpha
  • 2021: Dự án Tăng cường sức khỏe tinh thần cho học sinh THCS tại Hà Nội thông qua xây dựng và vận hành mô hình phòng tham vấn học đường, tổ chức Good Neighbors International
  • 2017 – 2020: Cán bộ Phát triển chương trình, Giáo viên các chương trình giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống qua trải nghiệm tại Trường ngoại khóa phát triển kỹ năng và bản lĩnh Dream&Do

Triết lí giáo dục

Nói với tôi và tôi sẽ quên. Dạy tôi và tôi sẽ nhớ. Cho tôi làm và tôi sẽ học (Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn) Benjamin Franklin

Là một người giáo viên, tôi hướng tới việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động trải nghiệm học tập để trẻ tự kiến tạo tri thức của mình. Cùng với đó, đồng hành và tôn trọng sự độc đáo của mỗi cá nhân học sinh, tập trung vào quá trình học tập, thay vì kết quả. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *