NGUYỄN THỊ YÊN

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

Học vấn:

– Cử nhân sư phạm Giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Thành tích:

– Tốt nghiệp loại Khá khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2015 – 2019: Trường TH Ninh An

– Từ năm 2019 – đến nay: Giáo viên Trường TH Alpha.

Triết lí giáo dục:

Đối với tôi, Tất cả các đứa trẻ, chúng xứng đáng nhận được sự công bằng và tôn trọng trong tất cả các mối quan hệ. Tôi luôn kiên nhẫn để con làm, luôn lắng nghe để con nói, luôn khích lệ để con nỗ lực, tự tin và tỏa sáng. Trong quá trình đồng hành cùng các con tôi mong muốn “Hiểu, để được hiểu” giúp con bồi đắp tính trách nhiệm, sự nỗ lực, tính kỷ luật, cầu thị và đặc biệt để mỗi học sinh sẽ trưởng thành qua từng bài học.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *