NGUYỄN THỊ THẮM

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

Học vấn:

  • Cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Cử nhân Sư phạm Sinh học trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thành tích:

  • Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Giáo dục Tiểu học Đại học Sư phạm Hà Nội.

Kinh nghiệm giảng dạy

  • Từ năm 2016 – 2018: Trường THCS Lý Nam Đế.
  • Từ 2018 đến nay: Giáo viên Tiểu học trường Tiểu học Alpha.

Triết lí giáo dục

Mỗi đứa trẻ đều có ước mơ riêng. Tôi cũng ấp ủ trong mình một giấc mơ là được trở thành cô giáo. Với tình yêu, quyết tâm và sự nhiệt thành tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình  để nối dài giấc mơ của những đứa trẻ. Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy những đứa trẻ thành công và hạnh phúc.

“Dạy dỗ trẻ nhỏ là một nghề mà chúng ta phải biết cách lãng phí thời gian để tiết kiệm nó”  – Jean Jacques Rousseasu

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *