Nguyễn Thị Nga

Chức vụ: GV Tiếng Anh THPT

Trình độ học vấn: 

 • Cử nhân Khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội – ĐHQGHN (2017)
 • Chứng nhận Australian International TESOL (2018)
 • Chứng chỉ TESOL – Đại học Hà Nội (2021)
 • Chứng nhận “Becoming a more equitable teacher” – Viện Công nghệ Massachusset (MIT) 

Thành tích:

 • Chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft (2019 – hiện tại)
 • Top 50 sản phẩm xuất sắc nhất diễn đàn giáo dục sáng tạo Việt Nam (2020)
 • Học bổng thạc sĩ TESOL – Đại học Quốc gia giao thông Đài Loan (2019)

Kinh nghiệm công tác:

 • Giáo viên tiếng Anh – Amslink English Center (11/2018 – 09/2020)
 • Giáo viên Toán và Khoa học bằng tiếng Anh – Ismart Education (11/2018 – 08/2021)
 • Giáo viên Toán và Khoa học bằng tiếng Anh – Language Link Vietnam (08/2021 – 04/2022)

Triết lí giáo dục:

 • Tôi có 2 niềm hạnh phúc mỗi ngày – lắng nghe học sinh và truyền cho bọn trẻ tình yêu học tập suốt đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *