Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Giáo viên STEM

Trình độ học vấn: Cử nhân đại học

Thành tích:

  • 2018: Giải nhất cuộc thi hùng biện cấp trường
  • 2019: Tốt nghiệp loại giỏi, chuyên ngành Sư phạm Hóa học

Kinh nghiệm công tác: Giáo viên STEM tại học viện sáng tạo S3, giáo viên STEm tại trường Alpha school.

Triết lí giáo dục: “Tôi tin rằng một giáo viên có nghĩa vụ giảng dạy tận tâm, dành những điều tốt đẹp nhất cho từng học sinh và cả lớp. Vì vậy, giáo viên tối đa hóa những lợi ích tích cực thông qua nắm bắt những nhu cầu của học sinh. Với sự cống hiến, kiên trì, và làm việc cật lực của tôi, học sinh sẽ ngày một tiến bộ.”

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *