Ngô Thị Hải Yến

Chức vụ: ADVISOR KHỐI 3

Trình độ học vấn: Cử nhân sư phạm Giáo dục Tiểu học

Thành tích: Tốt nghiệp loại Xuất Sắc

Kinh nghiệm công tác:

2015 – 2018: Giáo viên trường Tiểu học Thăng Long Kidsmart

2019 – 2021: Giáo viên trường Tiểu học Archimedes Academy

2020 – 2021: Cộng tác viên Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo. Ôn luyện các kì thi Quốc tế ASMO, SEAMO. 

2022 – đến nay: Giáo viên trường Alpha

Triết lí giáo dục:

 “Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. William A. Warrd

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *