Ngô Thị Dung

  • Chức vụ: Giáo viên Ngữ văn Trung học cơ sở – Advisor 6A2
  • Trình độ học vấn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Thành tích:

Giải nhất nghiên cứu khoa học của sinh viên và học viên sau đại học trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN năm 2017.

  • Kinh nghiệm công tác:
  • 2017 – 2020: Trường ngôn ngữ Golden Key.
  • Tháng 7/2021 đến nay: Giáo viên Trường Trung học cơ sở Alpha.
  • Triết lí giáo dục:

“Nếu một đứa trẻ không thể học theo cách mà ta dạy, có lẽ ta nên dạy theo cách mà chúng có thể học” – Ignacio Estrada.

Triết lý giáo dục của tôi được xây dựng trên nền tảng niềm tin rằng trí óc của học sinh không phải là những chiếc bình rỗng chờ đợi được làm đầy. Mỗi em học sinh mang theo một loại trí thông minh bước vào lớp của tôi, và nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi là khám phá và tạo mọi điều kiện để chúng có thể phát triển những khả năng đặc biệt của mình.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *