MARK CAUNTER

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học

Học vấn:

– Cử nhân đại học Glamorgan – Vương Quốc Anh

Thành tích:

– Bằng A môn Tiếng Anh tại trường East Devon.

_Chứng chỉ TEFL nâng cao 120 hours ( Teaching English as Foreign Language ) dạy tiếng anh như ngoại ngữ.

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2018 – 2019: Giáo viên Tiếng Anh tại IDEA English – Việt Nam

– Từ năm 2020 -nay  : Giáo viên Tiếng Anh tại Alpha

Triết lí giáo dục:

“Education is like a power tool, helpful if used correctly. Yet damaging if not”

Cũng giống như các môn học khác , môn Tiếng Anh đòi hỏi người học cần phải có hiểu biết tốt về từ ngữ , biết cách ứng dụng vào từng trường hợp cụ thể nếu không muốn chính bản thân tạo ra những tình huống khó xử.

Ngôn ngữ là dạng kiến thức được cập nhật thường xuyên , nhất là đối với Tiếng Anh khi đây đã và đang là một dạng ngôn ngữ toàn cầu. Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn hướng tới các bài tập vận dụng thực tế dành cho học sinh đồng thời bản thân luôn liên tục học hỏi chính sự thay đổi của Tiếng Anh để không ngừng cung cấp cho học sinh những bài học có giá trị cũng như tính áp dụng cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *