LẠI THỊ THU HIỀN

Chức vụ: Quyền tổ trưởng tổ tiếng Anh tiểu học

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân tiếng Anh – Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Tốt nghiệp khoá học English Teaching Methodology and Classroom Management. – Phương pháp sư phạm và quản lý lớp học.
  • Tốt nghiệp loại xuất sắc chứng chỉ TESOL (Giảng dạy Tiếng Anh cho người sử dụng các ngôn ngữ khác – không phải tiếng Anh.)
  • Chứng chỉ B1 ngôn ngữ Đức.

Thành tích:

  • Học bổng học phần – trường Đại học Ngoại Ngữ
  • Đạt học bổng chương trình trao đổi sinh viên của Hessen – Đức, Singapore

Kinh nghiệm công tác:

  • 2012-2018: Nghiên cứu sâu về giáo dục sớm, hoạt động cho các tổ chức quốc tế về giáo dục trẻ em.
  • 2019-2021: Giáo viên tiếng Anh tiểu học – Hệ thống giáo dục Alpha
  • 2021- nay: Quyền tổ trưởng tổ tiếng Anh tiểu học – Hệ thống giáo dục Alpha

Triết lí giáo dục:.

“A great teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart.”

Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi việc truyền cảm hứng cho từng sự thay đổi tích cực của học sinh. Khích lệ và ghi nhận sự cố gắng sẽ giúp trẻ học tập bằng cả nhiệt huyết và trái tim. Chính vì thế tôi luôn khát khao và trăn trở cách để những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương, sự tôn trọng và niềm hạnh phúc.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *