KHỐI 7 THAM QUAN HỌC TẬP TẠI VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM

Vào 15/05/2022 vừa qua, học sinh Khối 7 THCS Alpha đã chuyến trải nghiệm, khám phá và thực hành Tiếng Anh tại Văn Miếu Quốc Tử Giám – Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam.
Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch năm học, nhằm tạo môi trường thực hành Tiếng Anh, tập trung vào kỹ năng nói và giao tiếp, mở rộng vốn hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội cho các học sinh.
Trong chuyến trải nghiệm, học sinh sẽ tham gia 2 hoạt động:
📌 Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, Đạo Khổng Tử, các bia tiến sĩ và một phần lịch sử giáo dục của Việt Nam
📌 Hoạt động 2: Thực hiện poster báo cáo kết quả học tập và thuyết trình về sản phẩm của mình bằng Tiếng Anh. Thực hành sử dụng tiếng Anh để giới thiệu về các địa danh trong Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Chúc mừng các bạn học sinh đã nỗ lực thích nghi với hoàn cản và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao dù trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến cho lịch trình và hoạt động trải nghiệm có nhiều thay đổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *