KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG TRONG KỲ THI TIẾNG ANH CAMBRIDGE THÁNG 04/2022

Với mục tiêu đánh giá năng lực ngôn ngữ học sinh Alpha bằng các bài kiểm tra chuẩn hoá, Trường Alpha phối hợp với Language Link – TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐƯỢC UỶ QUYỀN CỦA CAMBRIDGE – VN051 tổ chức kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge (Cambridge English Test) dành cho học sinh Alpha.
Kỳ thi Anh ngữ Cambridge (Cambridge English Language Assessment) là một hệ thống kiểm tra kỹ năng tiếng Anh với nhiều cấp độ, nhằm đánh giá trình độ và khả năng sử dụng ngoại ngữ của người thi theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR), qua đó cấp chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế.
Với tổng số 186 thí sinh tham gia ở các Level Starters, Movers, Flyers, KETfs , PETfs, FCEfs, mặc dù trải qua thời gian học online nhưng học sinh Alpha vẫn đạt được những kết quả ấn tượng:
⭐ Bài thi Starters/Movers/Flyers: 90% học sinh đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ, trong đó 30% đạt mức tối đa.
⭐ Bài thi KETfs : 82% đạt mức điểm chuẩn, trong đó 13% vượt chuẩn (level B1)
⭐ Bài thi PETfs: 82% đạt mức điểm chuẩn, trong đó 18% vượt chuẩn (level B2)
⭐ Bài thi FCEfs: 84% đạt mức điểm chuẩn.
Việc tham gia các kỳ đánh giá ngoài bằng các bài thi Cambridge sẽ giúp:
• Học sinh được làm quen và rèn luyện với các kỳ thi theo chuẩn quốc tế, tự tin khi phải tham gia các kỳ đánh giá quan trọng trong học tập và cuộc sống sau này.
• Kết quả đánh giá giúp học sinh tự tin về năng lực Tiếng Anh của mình.
• Kết quả đánh giá có thể sử dụng xét tuyển vào các trường học, chương trình đào tạo trong nước và nước ngoài có đòi hỏi chứng minh năng lực Tiếng Anh.
• Nhà trường nâng cao kiểm soát chất lượng qua đánh giá độc lập của đơn vị khảo thí quốc tế là Cambridge.
Nhà trường đã nhận được chứng chỉ Cambridge đợt thi 09,10/04/2022:
• Giáo viên Tiếng Anh sẽ phát chứng chỉ cho học sinh trong giờ học từ 08/08/2022.
• Đối với các trường hợp học sinh đã chuyển trường, phụ huynh vui lòng liên hệ bộ phận tuyển sinh Alpha School để được nhận chứng chỉ từ 10/08/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *