HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI CMHS TRONG CÁC NHÓM NGÀNH NGHỀ TẠI ALPHA FAMILY DAY 2021

Vào ngày hội ALPHA FAMILY DAY được tổ chức 18/04/2021 sắp tới sẽ có một khung thời gian riêng để các cha mẹ trong cùng nhóm ngành nghề được gặp gỡ trực tiếp, làm quen, trao đổi thông tin và xa hơn là có thể trở thành những người bạn để cùng chia sẻ, hỗ trợ với nhau trong công việc, cuộc sống.
Thông tin kết nối các nhóm ngành nghề đã được gửi vào group riêng của từng lớp. Nhà trường xin thông báo sơ đồ sắp xếp vị trí kết nối cho các nhóm ngành như sau:
1. Nhóm Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kiểm toán – Lớp 1A1 – Đại diện nhóm: Mẹ Bùi Ngọc Anh
2. Nhóm Kinh doanh, Dịch vụ, Du lịch – Lớp 1A2 – Đại diện nhóm: Mẹ Nguyễn Thị Quỳnh Anh
3. Nhóm Nông – Lâm – Ngư nghiệp – Môi trường – Lớp 1A3 – Đại diện nhóm: Mẹ Thương Lê
4. Nhóm Điện tử viễn thông – Công nghệ thông tin – Lớp 1A4 – Đại diện nhóm: Bố Hoàng Duy
5. Nhóm Y tế – Chăm sóc sức khỏe – Lớp 2A1 – Đại diện nhóm: Mẹ Thu Huyền
6. Nhóm Xây dựng – Lớp 2A2 – Đại diện nhóm: Mẹ Vũ Hoàng Yến
7. Nhóm Giáo dục – Lớp 2A3 – Đại diện nhóm: Mẹ Phạm Quế
8. Nhóm Báo chí – Truyền thông MKT – Lớp 3A1 – Đại diện nhóm: Nguyễn Quế Sa
9. Nhóm Hành pháp, luật pháp – Kiểm sát – Lực lượng vũ trang – Lớp 3A2 – Đại diện nhóm: Bố Phan Văn Lãng
10. Nhóm Văn hóa nghệ thuật – Thể thao – Lớp 3A3 – Đại diện nhóm: Mẹ Phùng Bích
Hi vọng rằng, sau sự kiện này, các cha mẹ sẽ có thêm nhiều chương trình hoạt động, nhiều buổi chia sẻ để tạo nên những gắn kết bền chặt. Đồng thời tạo thêm cơ hội cho các con học sinh Alpha hiểu biết sâu hơn về từng nhóm ngành nghề.
Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *