Hoàng Văn Mão

Chức vụ: GV Thể thao – Ý chí THCS – THPT

Trình độ học vấn: 

Cử nhân Sư phạm Giáo dục thể chất- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Triết lí giáo dục:

“Học, học nữa, học mãi” – LêNin.

Kinh nghiệm công tác:

Năm 2017 – 2020: Trung tâm phát triển GDTC GymKid Việt Nam

Năm 2021 – đến nay: Giáo viên tại Hệ thống giáo dục Alphaschool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *