HỆ THỐNG POSTER PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ALPHA SCHOOL

Làn sóng thứ 2 của Dịch Covid-19 khiến chúng ta cẩn trọng nhiều hơn nhưng cũng cần sẵn sàng ứng phó linh hoạt để THÍCH NGHI và TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN bản thân trong điều kiện mới. ALPHA SCHOOL nhận thấy rằng chúng ta phải đối diện với các vấn đề bằng TRÍ TUỆ, SỰ TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG để vừa đảm bảo AN TOÀN, vừa giúp học sinh KHÔNG BỊ CHẬM LẠI trong giai đoạn hiện nay. 

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, rộng rãi, trang bị đầy đủ các thiết bị đảm bảo an toàn, Alpha School còn không ngừng nâng cao các yêu cầu về vệ sinh và các hành vi chuẩn mực của từng cá nhân trong tập thể bằng CAM KẾT CÁ NHÂN và xây dựng quy trình tổng thể phòng chống dịch bệnh trong toàn trường. 

Mỗi học sinh và cán bộ giáo viên đều được phổ biến và nhắc nhở thường xuyên dưới nhiều hình thức (những nhắc nhở trên xe tuyến, tại lớp học, trước toàn trường, thông qua hệ thống loa toàn trường, thông qua hệ thống poster…). 

Nhà trường đã thiết kế Hệ thống poster đồng bộ cho từng lớp học, tại các hành lang, khu vực WC và nhà ăn để bất cứ đâu mỗi cá nhân đều tự ý thức về hành vi bản thân. Nhà trường luôn tự hào về tính tự chủ của học sinh, đội ngũ CBGV và những cộng sự của mình. ALPHA SCHOOL TIN RẰNG CHÚNG TA SẼ TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC, ĐEM ÁNH SÁNG XUA TAN ĐI MÂY MÙ. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *