GIỚI THIỆU CẤP TIỂU HỌC ALPHA NĂM HỌC 2020-2021

Vai trò, sứ mệnh: Bắt đầu nuôi dưỡng hành trình HỌC ĐAM MÊ – SỐNG TỰ CHỦ của mỗi trẻ em Alpha bằng những chương trình giáo dục, rèn luyện để RÈN TÍNH TỰ LỰC – NUÔI DƯỠNG TIỀM NĂNG – ƯƠM MẦM NHÂN CÁCH.

Lựa chọn giá trị nào để theo đuổi: 8 GIÁ TRỊ CỦA HỆ THỐNG Là những giá trị giáo viên Tiểu học không ngừng theo đuổi và rèn luyện bản thân, đặc biệt từng giáo viên Tiểu học luôn BỒI ĐẮP TÌNH YÊU THƯƠNG, KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI, NỖ LỰC ĐỂ HIỀU VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC CON HỌC SINH.

Đội ngũ nhân sự TIỂU HỌC là đội ngũ 100% trên chuẩn với 96 % giáo viên  ở trình độ Đại học và Thạc sĩ. MỤC TIÊU KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI luôn được thực hiện bởi các chuyên đề đào tạo hàng tuần về chuyên môn, các chuyên đề đào tạo hàng tháng về Kỹ năng, đặc biệt là các chuyên đề đào tạo về GIÁ TRỊ SỐNG, SEL, KỸ NĂNG THẾ KỶ 21 luôn được đội ngũ đón nhận, tham gia và thực hành trong hoạt động giáo dục.

Phương pháp giảng dạy: Thực hiện MÔ HÌNH GIÁO DỤC HƯỚNG NĂNG LỰC CÁ NHÂN – TRẢI NGHIỆM VÀ ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ về Tiếng Anh, Giá trị, Kỹ năng. Đội ngũ giáo viên Tiểu học vận hành các phương pháp dạy học tích cực, đặc biệt lưu ý đến CÁC LOẠI HÌNH TRÍ THÔNG MINH, để thiết kế các hoạt động giảng dạy phù hợp với các đối tượng học sinh.

Lời cam kết 4 tiêu chí.

– Luôn KẾT NỐI : Với các con học sinh, với cha mẹ học sinh, với đồng nghiệp để LẮNG NGHE – LỰA CHỌN VÀ ĐIỀU CHỈNH. 

– Luôn TỰ ĐÁNH GIÁ – ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC – QUAN SÁT HỌC SINH HÀNG NGÀY : Để mỗi tiết dạy, mỗi hoạt động giáo dục không trẻ em nào bị bỏ quên, NỖ LỰC TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT để kiên trì nuôi dưỡng giá trị, sự bền bỉ, khơi gợi TÍNH TÒ MÒ, ÓC SÁNG TẠO VÀ CẢM XÚC TÍCH CỰC trong mỗi trẻ em.

– Luôn đề ra CAM KẾT và đảm bảo TỐC ĐỘ  về thông tin, về các hoạt động giảng dạy.

– Luôn tự rèn luyện bản thân với những HÀNH VI, HÌNH ẢNH BẢN THÂN CÓ GIÁ TRỊ: Bắt đầu với nụ cười, lời cảm ơn, xin lỗi, quan tâm để kết nối và lan tỏa giá trị trong Nhà trường.

ALPHA TIN TƯỞNG ĐỘI NGŨ TIỂU HỌC ĐÃ THẤM NHUẦN NHỮNG ĐIỀU NÀY CÙNG NHAU

AlphaSchool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *