VÕ THỊ TRANG

Giáo viên môn Kỹ năng – Trường THCS Alpha

  • Học vấn: Cử nhân Tâm lý giáo dục, Học viên Quản lý giáo dục
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Tham gia quá trình trị liệu cho trẻ em khó khăn công ty Kidtimes; Giáo viên chương trình giáo dục sớm công ty Hotkids
  • Câu chuyện nghề giáo: Con đường tôi lựa chọn làm ADVISOR

Bước vào thế giới của một đứa trẻ giống như đang đi khám phá ở những nơi chỉ có trong những bộ phim, ở đó cuộc sống lúc nào cũng tuyệt vời và khác xa so với những gì mà người lớn chúng ta tưởng tượng. Tôi tìm được niềm vui trong công việc của mình, tìm được những khao khát và ước mơ trong tuổi thơ của mình trong ánh mắt của bọn trẻ , vì thế cách tôi chọn là cùng chúng xây dựng ước mơ của chính mình  – nơi mọi đứa trẻ đều cả thấy vui vẻ, hạnh phúc, được chấp nhận những gì mà chúng có và tự hào về những giá trị tuyệt vời mà chúng  “cho đi”.

Triết lí giáo dục :

  “Không có một khoa học nào có tính chất biện chứng hơn khoa học giáo dục con người, bởi lẽ con người là sống động, con người là sản phẩm của hoàn cảnh xã hội và tự nhiên, con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội… Vì vậy logic sư phạm chính là tìm ra cái quy luật bản chất hợp lí triệt để nhất để đem lại hiệu quả tối ưu của quá trình phát triển nhân cách.” – MAKARENKO –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *