NINA CHRISTINE FABILLAR

Chức vụ: Giáo viên Toán Tiếng Anh và Khoa học Tiếng Anh

Học vấn:

– Cử nhân sư phạm Giáo dục Trung học – Đại học Villaflores- Philippines

Thành tích:

– Tốt nghiệp cử nhân khoa Giáo dục Trung học trường Đại học Villaflores – Philippines

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2018 – 2019: Giáo viên Khoa học tiếng Anh tại Học viện Casa Marrie

– Từ năm 2018 – 2019 : Giáo viên Tiếng Anh GlobalEdu

– Từ năm 2020 – nay: Giáo viên Toán và Khoa học Tiếng Anh tại Alpha

Triết lí giáo dục:

“The best learning experience is to have fun while doing it”

Tôi đã đi nhiều nơi, dạy học tại Philippines – Quê hương tôi, cũng như tại Việt Nam. Một điều tôi nhận ra rằng học sinh chỉ thực sự tiếp thu và tiến bộ khi chúng thực sự yêu thích những gì được học và trải nghiệm. Đó cũng là tôn chỉ tôi đặt ra khi làm việc tại Hệ thống Giáo dục Alpha. Tôi muốn nhìn thấy trong mắt con trẻ niềm vui khám phá kiến thức thú vị của các môn học chứ không phải giáo điều khô khan.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *