MICHAEL O’ KENNEDY

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Học vấn:

Tốt nghiệp cử nhân đại học Sussex – Vương Quốc Anh.

Thành tích:

– Bằng B Ngữ Văn Tiếng Anh và Bằng C Tâm lý học

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2019: Giáo viên Tiếng Anh tại Hệ thống trường liên cấp VinSchool – Hà Nội

– Từ năm 2020 – nay: Giáo viên Tiếng Anh tại trường Alpha

Triết lí giáo dục:

“Seek to be more understanding”

Việc dạy học đối với tôi cũng giống như việc bạn đi du lịch vòng quanh thế giới, gặp những người mới để hiểu và làm quen với họ. Kiến thức không có ranh giới và tại mỗi nơi, mỗi quốc gia dân tộc. Kiến thức về cùng một vấn đề có thể được biểu hiện dưới nhiều cách và theo nhiều chiều hướng khác nhau. Vì vâỵ tôi luôn khuyến khích học sinh tìm hiểu các vấn đề theo nhiều điểm nhìn khác nhau. Chính điều ấy khiến những lớp học tôi dạy trở thành 1 tập thể vững mạnh vì các học sinh đều hiểu được điểm nhìn của nhau.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *