Thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo Hoa

Giáo viên bộ môn Toán – Trường THCS Alpha

Email: nguyenthithaohoa@gmail.com

  • Học vấn:  Cử nhân Sư phạm Toán, khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Hình học – Tô pô.
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Đã giảng dạy 2 năm tại công ty phát triển giáo dục Pomath.
  • Triết lý giáo dục: “ Toán học giúp chúng ta thông minh, biết kiên trì và biết tự lâp.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *