Giải thi bơi: The King Of Water

THE KING OF WATER – BIẾT CHƠI ĐỂ HỌC TỐT HƠN

Giải thi bơi do Alpha School tổ chức dành cho toàn bộ hệ thống Alpha School.

Nội dung: Bơi ếch và bơi tự do

1, Bơi ếch

  • Cự ly: 50m, 100m
  • Lứa tuổi: 12-13, 14-15, 16-17

2, Bơi tự do

  • Cự ly: 50m, 100m
  • Lứa tuổi: 12-13, 14-15, 16-17

Thời gian: 8h – 11h, thứ 5 ngày 09/05/2019
Địa điểm: Trung tâm thể thao Thanh Xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *