DƯƠNG ĐỨC TIẾN

Giáo viên: Giáo viên Thể dục – xung kích

Học vấn:

  • Cử nhân – ngành Huấn luyện Thể thao trường Đại học thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Kinh nghiệm chuyên môn:

  • Huấn luyện viên bơi lội, bóng chuyền, thể hình và bóng đá

Triết lý giáo dục:

Chúng ta xác định rằng, việc đào tạo là để giới thiệu cho đất nước những sản phẩm giáo dục chất lượng cao và toàn diện, không thiên lệch về một tiêu chí nào đó. Nhà trường xác định rằng phải đào tạo được những nhân tài  có đầy đủ các yếu tố Đức – Trí – Thể – Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *