ĐỖ THỊ THANH NGUYỆT

Chức vụ: Giáo viên Hóa học bậc Trung học cơ sở

Học vấn:

– Cử nhân sư phạm Hóa học – Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành tích:

– Tốt nghiệp loại xuất sắc, thủ khoa khoa Hóa học – trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Triết lí giáo dục:

Lựa chọn nghề giáo tôi ý thức được rằng, đó là một nghề mang đến nhiều giá trị. Đối với tôi, giáo dục hiện hữu không phải chỉ ở nhà trường, trên bục giảng mà giáo dục có ở từng hành động xung quanh mỗi đứa trẻ. Chính vì điều đó, sẽ chẳng có một phương pháp giáo dục nào là hoàn hảo. Nhưng tôi tin, khi ta đến với những đứa trẻ bằng tình cảm chân thành, bằng sự tận tâm rồi đến một khoảnh khắc, trái tim sẽ chạm đến trái tim.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *