CLIP NGÀY “RA ĐỜI” CỦA ALPHA SCHOOL

Đây là Clip do thầy Nguyễn Thanh Hưng – Giáo viên bộ môn SEL tại Alpha School thực hiện. Vốn cũng từng là trainer của khoá học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế và cũng là một trong những thành viên hỗ trợ Alpha từ những ngày đầu tiên, gắn bó với Alpha hơn 8 năm, từ trước khi Alpha chính thức được ra đời.
Hành trình 8 năm của Alpha là một hành trình thật nhiều cảm xúc. Nó gắn liền với những ước mơ, khát vọng cháy bỏng của những người đã sát cánh bên nhau xây dựng Alpha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *