ALPHA & STEAMe GARTEN TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Giáo dục là một hành trình bền bỉ và “nền tảng giáo dục” được hình thành trong những năm học đầu tiên của trẻ là yếu tố tiên quyết cho lộ trình học tập sau này. Vừa qua, Alpha School và 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌𝐞 𝐆𝐀𝐑𝐓𝐄𝐍 đã ký kết hợp tác để cùng nhau xây dựng môi trường giáo dục lý tưởng nhất, khai phá và nuôi dưỡng tài năng cho từng học sinh, chuẩn bị sẵn sàng về nhân cách, tri thức, giúp các em trở thành người có năng lực hội nhập với thế giới hiện đại và năng lực học tập suốt đời.
Là những đối tác không chỉ tương đồng trong cách tiếp cận giáo dục, triết lý giáo dục chủ động, hướng đến những thành quả giáo dục bền vững, Alpha School và 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌𝐞 𝐆𝐀𝐑𝐓𝐄𝐍 còn tương đồng trong cách tiếp cận GIÁO DỤC GẮN VỚI THỰC TẾ, HỌC TẬP GẮN VỚI TRẢI NGHIỆM, LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM, KHAI THÁC TIỀM NĂNG TỐI ĐA của mỗi đứa trẻ.
Với sự hợp tác này, Alpha School và 𝐒𝐓𝐄𝐀𝐌𝐞 𝐆𝐀𝐑𝐓𝐄𝐍 sẽ phối hợp để đem lại nhiều trải nghiệm và giá trị hữu ích cho học sinh và phụ huynh của hai hệ thống.
Chúc cho sự hợp tác của STEAMe GARTEN và Alpha School luôn đồng điệu và góp phần lan tỏa những ý nghĩa đích thực của giáo dục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *