WORKSHOP “ĐẠI SỨ PHÒNG CHỐNG BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG”

Ngày 18/05/2022, các học sinh Khối 4, 5 Tiểu học Alpha đã cùng tham gia Workshop “Đại sứ phòng chống bắt nạt học đường” để học cách nhận diện các hành vi bắt nạt, biết cách tự bảo vệ bản thân và tìm sự hỗ trợ khi là nạn nhân hoặc khi chứng kiến các hành vi bắt nạt học đường.
Workshop “Đại sứ phòng chống bắt nạt học đường” được tổ chức với mục tiêu giúp cho mỗi học sinh nhận thấy trách nhiệm và góp phần bảo vệ môi trường học đường an toàn trong hành trình tiến tới mỗi học sinh, mỗi giáo viên nhân viên, mỗi phụ huynh Alpha đều trở thành một đại sứ phòng chống bắt nạt học đường và mạnh mẽ nói không với bắt nạt học đường.
Cô Thẩm Mỹ Linh – Giám đốc điều hành Hệ thống giáo dục Alpha – diễn giả của chương trình đã cùng các con trao đổi, thảo luận, nhận diện các hình thức bắt nạt học đường từ thể chất, lời nói, mối quan hệ, bắt nạt qua mạng,… cùng các tình huống cụ thể. Thông qua quá trình làm việc nhóm, những phần trình bày ý kiến và giải pháp cho các tình huống cụ thể, mỗi học sinh Khối 4, Khối 5 Alpha đã có thêm những hiểu biết cần thiết trong hành trang đến trường hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *