Vũ Thanh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Giáo dục công dân THCS

Trình độ học vấn: Cử nhân sư phạm Giáo dục công dân – Khoa Sư phạm – Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Thành tích: 

– Tốt nghiệp loại Giỏi ngành sư phạm Giáo dục công dân.

– Đạt danh hiệu: “Sinh viên Giỏi toàn khóa” Khóa 2019 – 2023.

– Năm 2021: Tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học với đề tài: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn GDCD”.

Kinh nghiệm công tác:

Triết lí giáo dục:

Nếu một đứa trẻ không thể học theo cách mà ta dạy, có lẽ ta nên dạy theo cách mà chúng có thể học.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *