Ths. Giáo dục Úc – Lương Quỳnh Trang

Thạc sĩ giáo dục Úc Lương Quỳnh Trang – Thành viên Hội đồng cố vấn giáo dục, Giám đốc Học thuật – Trung tâm Tiếng Anh
Email: quynhtrang.luong@gmail.com
Học vấn:
 • Cử nhân chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Cử nhân chuyên ngành Quốc tế học, Đại học Khoa học  xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sỹ Giảng dạy tiếng Anh, Đại học Melbourne, Úc
 • Thạc sỹ Giáo dục, Đại học Melbourne, Úc
Thành tích:
 • Chiến sỹ thi đua cấp bộ năm 2016; nhiều năm liền là Chiến sỹ thi đua cấp Đại học Quốc gia, Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở
Kinh nghiệm:
 • 2011-nay: Chủ biên, tác giả bộ sách tiếng Anh mới cấp Trung học cơ sở của Bộ
 • 2010- nay: Trưởng bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Khoa Sư phạm tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội
 • 1999-nay: Giảng dạy các môn thực hành tiếng và Phương pháp giảng dạy tại Khoa Sư phạm tiếng Anh
 • 2010-2016: Giảng dạy các khoá học Ielts và Viết học thuật tại trường Đại học Khoa học công nghệ Hà Nội- USTH
 • 2006- nay: Giảng viên các khoá tập huấn giáo viên tiếng Anh về Phương pháp giảng dạy, sử dụng sách giáo khoa, kiểm tra đánh giá… của Bộ Giáo dục
 • 2010-nay: Biên soạn và chủ trì biên soạn tài liệu tập huấn giáo viên tiếng Anh các cấp về Phương pháp giảng dạy và sử dụng sách giáo khoa mới
 • Chủ biên Dự án Ngân hàng câu hỏi tiếng Anh cấp THCS; Sách mềm đi kèm bộ sách giáo khoa THCS mới
 • Tác giả, chủ biên hơn 30 đầu sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục và Nhà xuất bản Hà Nội
 • Trình bày nhiều bài nghiên cứu khoa học tại các hội thảo trong nước và quốc tế
Triết lí giáo dục:  The goal of education is not to increase the amount of knowledge but to create the possibilities for a child to invent and discover, to create men who are capable of doing new things. (Mục tiêu của giáo dục không phải  để tăng lượng kiến thức mà để tạo ra các khả năng giúp từng đứa trẻ phát kiến và để tạo ra những con người có khả năng làm nên những điều mới mẻ)- Jean Piaget