TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ – RDCIP

Trung Tâm nghiên cứu và Phát triển chương trình Quốc tế được thành lập với khát khao giúp học sinh Alpha tiếp cận những chương trình dạy học, chương trình ngôn ngữ Anh chất lượng, chuẩn mực cao; phù hợp với mô hình giáo dục khai phóng. Chúng tôi mong muốn với việc có lộ trình học tập và rèn luyện giàu giá trị & hiệu quả, học sinh Alpha sẽ bồi đắp được những nền tảng vững chắc để sẵn sàng “mở cửa ra thế giới”.

 

Vai trò & sứ mệnh: “Cùng học sinh Alpha mở cửa ra thế giới với những chương trình giáo dục chất lượng”

Giá trị cốt lõi:  Cầu Thị – Hợp tác – Dũng Cảm – Tôn Trọng

Đội ngũ nhân sự: 100% thành viên ở trình độ Đại học, Thạc sĩ, và sau Thạc sĩ. Chúng tôi là những người ham học hỏi, yêu thích sự đổi mới và luôn nỗ lực để đồng hành cùng học sinh rèn luyện.

Cách tiếp cận việc giảng dạy: hướng năng lực cá nhân với chương trình đáp ứng chuẩn mực Quốc tế.

(GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ)

AlphaSchool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *