Triệu Thị Hà

Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc

Học vấn: – Cử nhân sư phạm Âm nhạc – Đại học Sư phạm Hà Nội

    – Tốt nghiệp chuyên nghành biểu diễn nhạc cụ phương tây – Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội  

Thành tích: Tốt nghiệp loại Giỏi, khoa Nghệ thuật trường Đại học Sư phạm Hà Nội

         – Giải Ba Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

         – Đạt học bổng học tập của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

         – Sinh viên Dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2017 – 2018

Kinh nghiệm công tác: 

– Từ năm 2011 – 2018 Giáo viên Piano tại TP Hà Nội

– Từ năm 2019 – 2021: Học viện Nghệ thuật Diamond Art

– Từ năm 2021 – đến nay: Giáo viên Âm nhạc tại Hệ thống giáo dục Alpha school

Triết lý giáo dục: Mỗi học sinh đều có quyền được hưởng một môi trường học tâp tốt và xứng đáng nhận được sự hỗ trợ từ giáo viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *