TRẦN TUẤN ANH

Chức vụ: Giáo viên Toán Trung học phổ thông

Email: trantuananh11121997@gmail.com

Học vấn:

Cử nhân sư phạm Toán – Đại học sư phạm Hà Nội

Triết lí giáo dục:

Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *