Trần Thị Thùy Dương

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học 

Trình độ học vấn: Đại học

  • Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Kinh nghiệm công tác:

  • Năm 2021 – đến nay: Giáo viên tại Hệ thống giáo dục Alphaschool

Triết lí giáo dục:

Nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà giáo dục, có thể nói là nhiệm vụ thiêng liêng, là đảm bảo không đứa trẻ nào nản lòng ở trường học. Và rằng một đứa trẻ đã nản lòng khi bước vào trường học sẽ lấy lại được sự tự tin qua mái trường và người thầy. Điều này đi song hành với nghề nghiệp của nhà giáo dục, vì giáo dục chỉ thành công đối với những đứa trẻ nhìn về tương lai tràn đầy hy vọng và vui tươi.

Children will not remember you for the material things you provided but for the feeling that you cherished them.” – Richard.L.Evans

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *