Trần Thị Ngoan

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học – Advisor.

Trình độ học vấn: Cử nhân trường Đại học sư phạm Hà Nội. 

Thành tích: 

  • Tốt nghiệp loại giỏi khoa Giáo dục Tiểu học trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình. 
  • Tốt nghiệp loại khá khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Kinh nghiệm công tác: (6 năm)

  • 2017 – 2018: Giảng dạy lớp 1 trường Thăng Long Kidsmart
  • 2018 – 2023: Giảng dạy lớp 1 tại trường Liên cấp Everest.
  • 2023 – đến nay: Giảng dạy lớp 1 tại trường Alpha. 

Triết lí giáo dục:

Tôi đã từng nghe câu nói: “Tôi học được rằng người ta sẽ quên những gì bạn nói, người ta sẽ quên những gì bạn làm, nhưng họ sẽ không bao giờ quên bạn đã khiến họ cảm thấy như thế nào”. Vì vậy, tôi luôn cố gắng duy trì một lớp học thân thiện và tích cực để khiến trường học là nơi ngập tràn niềm vui. 

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *