Trần Thị Hằng Nga

Chức vụ: Giáo viên Toán THPT

Trình độ học vấn: 

  • Cử nhân sư phạm Toán học – Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN
  • Học viên cao học chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Toán học – Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

Thành tích:

  • Tốt nghiệp loại Giỏi – chuyên ngành Sư phạm Toán học – Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

Kinh nghiệm công tác:

  • Từ 2019 – 2022: Trợ giảng và giảng dạy tại các trung tâm uy tín tại Hà Nội
  • Từ 2023: Giáo viên Hệ thống Giáo dục Alpha School

Triết lí giáo dục:

“Học tập là con đường ngắn nhất dẫn đến thành công”.

Đối với tôi, có rất nhiều con đường đưa chúng ta tới thành công nhưng trong đó, học tập luôn là con đường ngắn nhất. Vì vậy, tôi luôn muốn trở thành một giáo viên truyền cảm hứng, đem nguồn năng lượng tích cực đến với các em học sinh thân yêu.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *