Trần Ngọc Anh

Chức vụ: Giáo viên tiếng Anh THPT

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm công tác:

  • Kinh nghiệm 1 năm giảng dạy học sinh cấp tiểu học, THCS tại Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Dreamsky.
  • Giáo viên part-time tại trung tâm Ielts Fighter.

Triết lí giáo dục

“The art of teaching is the art of assisting discovery” (Nghệ thuật của giảng dạy nằm ở việc hỗ trợ học sinh khám phá).

Tôi tin rằng việc học của học sinh không chỉ dừng lại ở sách vở, các em cần được khích lệ và giúp đỡ trong việc khám phá những điều hay về thế giới xung quanh. Vì vậy, giáo viên không chỉ giúp đỡ học sinh nắm được bài trên lớp mà còn giúp cho các em có thêm góc nhìn mới mẻ, mong muốn khám phá nhiều hơn.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *