TRẦN ANH TUẤN

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh THPT

Trình độ học vấn: Cử nhân hệ chất lượng cao ngành Sư phạm tiếng Anh – ĐHNN, ĐHQGHN 2016

Thành tích: 

Học bổng ELE-FOCALAE của chính phủ Colombia (2016)

Kinh nghiệm công tác: 06 năm giảng dạy tiếng Anh bậc THCS và THPT (Vinschool, Alphaschool, …), và nhiều năm giảng dạy tại các trung tâm tiếng Anh tại Hà Nội (Summit Education, ZIM, …)

Triết lí giáo dục: “Giá trị của một nền giáo dục (…) không phải là dạy và học được nhiều sự kiện mà là đào luyện cho tinh thần biết tư duy…” – Albert Einstein. Đây cũng là điều tôi luôn hướng đến trong quá trình dạy học của mình, tôi luôn muốn dạy học sinh cách học hơn là huấn luyện học sinh ghi nhớ và lặp lại chính xác những điều mình giảng trên lớp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *