TRẠI HUẤN LUYỆN CHIẾN BINH ALPHA – ALPHA WARRIOR BOOT CAMP 2022 

 “Thép đã tôi thế đấy” 

Nằm trong lộ trình rèn luyện ý chí, thúc đẩy học sinh hiểu mình, khám phá bản thân, đập vỡ những rào cản của cá nhân, rèn luyện tính KIÊN TRÌ, BỀN BỈ, NỖ LỰC và thái độ SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM, Alpha School phối hợp cùng Công ty TNHH MTV – Huấn luyện kỹ năng đồng đội (Team Coach) (https://www.facebook.com/kynangteamc) tổ chức TRẠI HUẤN LUYỆN CHIẾN BINH – WARRIOR BOOT CAMP.

1. Đối tượng và thời lượng của chương trình:  

– Đối tượng: Học sinh Lớp 9, 10, 11, 12 thuộc Hệ thống giáo dục Alpha  

– Thời lượng:  4N3Đ (từ 16h00 ngày 28/9/2022 – 17h00 ngày 01/10/2022)

2. Mục tiêu chương trình: 

Với những nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người học (từ không gian trại trường đến học cụ và tổng thể chương trình), chương trình TRẠI HUẤN LUYỆN CHIẾN BINH – WARRIOR BOOT CAMP được tổ chức theo mô thức trại huấn luyện thực tế thông qua các trải nghiệm giúp học viên:

– Tự trang bị các giá trị nền tảng cốt lõi, bộc lộ tính cách và tự nhận thức để hoàn thiện bản thân.

– Rèn luyện THỂ CHẤT – TRÍ TUỆ – BẢN LĨNH nhằm khai phá tiềm năng trong mỗi cá nhân, truyền cảm hứng tạo động lực trong học tập và cuộc sống.

– Biết cách phối hợp, cộng tác với nhau để tạo nên thành công chung của tập thể.

Qua 4 ngày 3 đêm rèn luyện liên tục, chương trình giúp học sinh định hướng cũng như giải quyết các khó khăn đang gặp phải ở thời điểm hiện tại, để từ đó:

– Có THÁI ĐỘ QUYẾT LIỆT và hành động nghiêm túc khi đặt ra các mục tiêu cá nhân.

– HIỂU MÌNH để định vị và định hướng phát triển bản thân rõ ràng.

– Có ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ ở giai đoạn hiện tại và tạo đà bứt phá thực hiện mục tiêu cũng như định hướng cho nghề nghiệp sau này.

3. Phương pháp huấn luyện

“Nghe thì quên, nhìn thì nhớ nhưng trải nghiệm sẽ thấu hiểu”. Khóa huấn luyện sẽ chuyển hóa lý thuyết thành bài tập trải nghiệm thực tế thúc đẩy sự tư duy, ra quyết định, hành động và tạo ra kết quả. Phương pháp đào tạo có ứng dụng triệt để và kết hợp các phương pháp:

Phương pháp giáo dục Trải nghiệm

Phương pháp trải nghiệm Tư duy

 – Phương pháp trải nghiệm Mô phỏng  

– Phương pháp trải nghiệm Giả định  

– Phương pháp trải nghiệm Thực tế  

– Phương pháp trải nghiệm Kiến tạo

————————————-

TINH THẦN CHIẾN BINH ALPHA: “Vượt thử thách – Rèn bản lĩnh sống”

Chúc những chiến binh Alpha sẽ có thêm những ngày học tập bổ ích, trải nghiệm trưởng thành và vững vàng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *