Tổng hợp kết quả Giải thi đấu thể thao học sinh quận Thanh Xuân năm học 2018 – 2019

LớpNội dung thi đấuĐiểm nội dungĐiểm toàn đoànGiải toàn đoàn
7A2Nhất bóng rổ nữ1515
6A3Nhì bóng rổ nữ1010
6A1Ba bóng rổ nữ720Ba
toàn đoàn
Ba cầu lông đơn nữ3
Ba kéo co10
6A5Nhất bóng đá nam1523Nhì
toàn đoàn
Ba cầu lông đơn nam3
Nhì cầu lông đơn nữ5
6A2Nhì bóng đá nam1017
Nhất cầu lông đơn nữ7
7A4Ba bóng đá nam734Nhất
toàn đoàn
Nhất cầu lông đơn nam7
Nhất kéo co20
7A5Nhì cầu lông đơn nam77
7A1Nhì kéo co1515
8A2Nhất bóng rổ nữ1559Nhất
toàn đoàn
9A3Nhì bóng rổ nữ10
Ba bóng đá nam7
Nhì cầu lông đơn nam5
Nhất cầu lông đơn nữ7
Nhì cầu lông đơn nữ5
Ba kéo co10
8A3Ba bóng rổ nữ710
Ba cầu lông đơn nữ3
THPTNhất bóng đá nam1515Ba
toàn đoàn
9A2Nhì bóng đá nam1040Nhì
toàn đoàn
Nhất cầu lông đơn nam7
Ba cầu lông đơn nam3
Nhất kéo co20
8A1Nhì kéo co1515Ba
toàn đoàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *