TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH COVID-19 TẠI TRƯỜNG HỌC

Ngày 25/02/2020 vừa qua, Trung tâm kiểm soát của Sở Y tế Hà Nội đã phổ biến tài liệu “Tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống bệnh Covid-19 tại trường học”, Alpha School xin được dẫn lại để giáo viên, cán bộ công nhân viên và quý vị phụ huynh cùng các em học sinh của Nhà trường có cái nhìn toàn diện hơn và tự trang bị cho mình những biện pháp phòng chống dịch bệnh hữu hiệu nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *